Hyper Automation - עיבודים ופעולות אוטומטיות בשרת המערכת

מערכת התוכנה SYE Hyper RAP מורכבת ממספר יישומים, הפועלים יחדיו בשיתוף פעולה הדוק ומחליפים מידע בזמן אמת.
התקנת הייפר כוללת יישום צד שרת (בשם Hyper_Automation.exe) שבלעדיו תהליכים קריטיים בתוכנה לא יתבצעו (תעבורת דוא"ל, מסרונים, סליקת כ. אשראי ועוד).
ברשימת המשתמשים של הייפר שמו תמיד יהיה ERP_Automaton ואליו מופנים אירועים רבים בזמן אמת.
להלן סכמת מבנה ההתקנה של הייפר: SYE Hyper RAP applications schema

תהליכים המטופלים בטור לעומת כאלו הפועלים במקביל

כחלק מהנדסת המערכת, היינו צריכים לטפל בהתנגשויות של תהליכים (שלא יכולים לרוץ בו זמנית) וגם לחשוב על עומסים וחווית משתמש.
שהרי כל שרת הייפר מפעיל ארגונים רבים באזורי זמן שונים, מה שהופך את מלאכת התזמון לקשה יותר...
בסופו של דבר הוחלט שעיבודים בזמן אמת יפעלו במקביל (לדוגמה: סליקות אשראי, תעבורת דוא"ל, מסרונים, מסמכי מקור ועוד).
ואילו כל פעולות האופטימיזציה, טיפול בתקלות ועיבודי מידע (לדוגמה: יצירת פקודות יומן אוטומטיות, סנכרון שערי מט"ח, סנכרון טבלאות מסים) יפעלו בטור כלומר בזו אחר זו החל משעה קבועה בכל לילה.
ברירת המחדל של הייפר היינה 01:00 בשעון המקומי (לפי הסניף שהוגדר כברירת מחדל לאוטומציה).
ניתן לשנות את שעת ההפעלה לאחרת מברירת המחדל, באמצעות שדה יעודי (בקובץ ההגדרות ע"ג השרת - Custom Hour of Daily process UTC).
* על מנהל המערכת לוודא שאין התנגשות בין שעת הפעלת העיבוד היומי לבין מודולים אחרים, תוכנת הגיבוי וכו'...
* לאורך המדריך, בכל פעם שנשתמש בהגדרה "עיבוד יומי (טורי)" הכוונה תהיה לעיבוד היומי שתואר כאן בשעת ההפעלה שנקבעה לו.

רשימת תחומי האחריות של יישום השרת:

  • תעבורת דואר אלקטרוני: בין המודולים של הייפר לבין שרתי הדואר, לרבות שירותים נפוצים כגון GMAIL ו- office365.
    המודול מתייק אוטומטית את ההודעות בכל תיקי הלקוחות והספקים והפרויקטים שאנשי הקשר שלהם נכללים ברשימת הנמענים של ההודעה.
  • תעבורת מסרונים (SMS): החוצה וגם פנימה (באמצעות אנדרואיד) בין המודולים של הייפר לבין חברות הסלולאר וספקי API בעולם.
    המודול מתייק אוטומטית את ההודעות בכל תיקי הלקוחות והספקים והפרויקטים שאנשי הקשר שלהם נכללים ברשימת הנמענים של ההודעה (לפי 3 שדות הטלפון המובנים בכל רשומה).
  • הפקת מסמכי מקור: חשבוניות (גם זיכוי), קבלות, החזרים, הפקדה / משיכה של כסף. לרבות החתמה דיגיטלית של ה-PDF ושליחה בדוא"ל לנמענים.
  • שליחת תצהירים חתומים שהופקו במודולים השונים של הייפר (שוב עם החתמה של ה-PDF).
  • עיבוד מידע אוטומטי: הדרוש למודולים השונים של הייפר, לרבות איתור בעיות (שולח התראות למנהלי המערכת) ואופטימיזציה למסד הנתונים.