ארגון הקלטות קוליות

תוכנת הייפר מאפשרת למשתמשיה לתעד את שיחות הטלפון הנכנסות והיוצאות לשם מעקב, ניתוח שיחות, שמירה לשימוש עתידי ועוד. לשונית זו מרכזת עבור המשתמש את הקלטות כלל השיחות שבוצעו מ/אל עמדתו ולא שוייכו אוטומטית לכרטיס לקוח / ספק.

ארגון הקלטות קוליות

כל השיחות הנכנסות והיוצאות בארגונים המשתמשים בפונקציה זו, מתוייקות באופן אוטומטי בכרטיסים המתאימים למספר הטלפון. שיחות אשר לא ניתן לשייכן לפי מספר הטלפון, יתוייקו באופן אוטומטי בטבלה בלשונית זו המשוייכת לכרטיס "לקוח כללי" ("לקוח מזדמן", כפי שהוגדר בהגדרות המחשב המקומי בשדה POS Default Client Number).

חיפוש שיחות

בשדות הסינון הנמצאים בראש העמוד, ניתן לבצע חיפוש לפי הקריטריונים הבאים:

שדה הסבר
מועד השיחה בשדות "החל מתאריך", "ועד לתאריך" ניתן לקבוע מסגרת זמן לשיחות בהן מעוניינים.
על ידי מי בחירת המשתמש שביצע את השיחה מתוך חלון "דיאלוג בחירת משתמשים".
מה בחירת סיווג השיחה: שיחה נכנסת / שיחה יוצאת / קובץ שהועלה ידנית / שיחה יוצאת - ללא מענה / שיחה נכנסת - ללא מענה.
מספר טלפון מפוענח מספר הטלפון עמו בוצעה השיחה.
מספר תיק בהייפר מספר התיק שאליו משוייכת השיחה. שים לב - כברירת מחדל מוצג תיק "הלקוח הכללי". ניתן לבחור בשדה זה כל לקוח / ספק / פרוייקט הנמצאים במערכת.
לאחר מילוי הפרטים לסינון, יש ללחוץ על הפעל דוח, או לחילופין להיעזר בלחצן אשף החיפוש.

לחצני פעולה

בטבלה יוצגו תוצאות החיפוש בהתאם לקריטריונים שנקבעו בשדות החיפוש. עמוד זה מאפשר ביצוע מספר פעולות באמצעות לחצני הפעולה הבאים:
שייך לתיק "מערכת יחסים" לחצן זה משמש להעתקת השיחה לכרטיס נוסף. הקישור לקובץ השיחה ישאר גם בכרטיס ממנו הועתקה השיחה. שים לב - כאשר הכרטיס המוצג הינו כרטיס "הלקוח הכללי", יתפקד לחצן זה כלחצן "העבר שיוך לתיק אחר".
העבר שיוך לתיק אחר לחצן זה מעביר את השיחה לתיק נבחר אחר.
מחק קובץ מחיקת הקובץ.

נגן השיחות

בתחתית העמוד ישנו נגן המדיה המאפשר הקשבה לקבצי הקול המוצגים בטבלה. האזנה לשיחות אלו מבוצעת באמצעות לחצני הנגן:

נגן תחילת ניגון השיחה המסומנת בטבלה.
השהה משהה את השמעת השיחה.
עצור עצירת שמיעת ההקלטה.
דלג אחורה / קדימה חזור / התקדם 10 שניות בהקלטה.
מנהל המערכת

שמירת הקלטות

שמירת הקלטות באופן אוטומטי ושיוכן לכרטיס לקוח / ספק פרוייקט בהייפר, ניתן בממשק נפרד מהמערכת הבסיסית. פנה לחברת SYE לקבלת מידע נוסף בנוגע לרכישת פונקציה זו.