תכנון ותפעול הייצור

תכנון ותפעול הייצור הינו חלק מרכזי בתהליכים המתקיימים בכל ארגון. באזור זה מבוצע ריכוז של פעילויות התפעול והייצור, המספק להנהלה מבט רוחבי על הנעשה בארגון בתחום זה.

תכנון ותפעול הייצור

מבוא

מודול תכנון ותפעול הייצור כולל בתוכו את כל המידע הנוגע לייצור מוצרי החברה ומחולק ללשוניות לפי הנושאים הבאים:

 • רשימת הזמנות
 • מעקב ביצוע
 • תכנון אספקות
 • שיבוץ משאיות
 • שיבוץ מתקימים
 • הוראות ייצור
 • יסודות

ישנה חשיבות רבה לשימוש במודול זה, שכן הוא מאפשר למנהלי הייצור, מנהלי הלוגיסטיקה ולהנהלת החברה, לבצע מעקב אחר כל ההזמנות ומצבן מבחינת ייצור, תשלום הלקוח ואספקה.

רשימת הזמנות

זוהי הלשונית הראשית במודול תכנון ותפעול הייצור. בלשונית זו ניתן לבצע חיפוש להזמנות על פי שם המזמין או מספר הזמנה, באמצעות שימוש בשדה החיפוש הנמצא בראש העמוד ולחיצה על לחצן חפש. כמו כן, ניתן לבצע חיפוש מתקדם בעזרת לחצן אשף החיפוש. לפרטים אודות בניית אשף חיפוש המותאם לצרכי המתשמש, לחץ כאן. לחיצה כפולה על שורת הזמנה, תפתח את טופס ההזמנה.

הטבלה בעמוד זה תציג את תוצאות החיפוש. בתחתית הטבלה ישנם שדות מידע נוספים עבור שורת ההזמנה המסומנת בטבלה. ניתן להוסיף ולערוך שדות בהתאם לצרכי המשתמש. בעמוד זה ישנם לחצני פעולה נוספים:

חשבוניות עסקה לחיוב לחצן זה יציג בטבלה את כלל העסקאות הנמצאות בסטאטוס "הזמנה מאושרת עקרונית". אלה הזמנות שעדיין לא נשלחו לייצור והלקוח עדיין יכול לבטלן.
עדכן תאריך אספקה לחצן זה מאפשר לעדכן ישירות רת ערכי השדות "תאריך הזמנה מבוקש" ו- "תאריך הזמנה סופי", הנמצאים בטופס ההזמנה.
פתח תיק לקוח פתיחת תיק הלקוח של ההזמנה המסומנת בטבלה.

מעקב ביצוע

לשונית זו מרכזת את כל המידע על הזמנות עבורן לא בוצע לפחות אחד מהתהליכים הבאים בשלמותו:

 • כמות מוכנה לאספקה - כאשר לא כל פרטי ההזמנה מוכנים לאספקה ללקוח.
 • כמות שהועברה לתעודת משלוח - כאשר אף לא אחד מפרטי ההזמנה או רק חלק מהפריטים הועברו לתעודת משלוח.
 • כמות שהועברה לחשבונית - כאשר לא הופקה חשבונית עבור ההזמנה או שהופקה עבור חלק מהפריטים בלבד.

תכנון ותפעול הייצור

בראש העמוד ניתן לבצע חיפוש הזמנות לפי שדות הסינון: תאריכי ההזמנות, יעד האספקה ומספק קטלוגי. מתחת לשדות אלו, ישנם לחצני סינון אוטומטי המאפשרים הצגת תוצאות לפי: הזמנות בהן יש פריטים שצריכים להשלח לייצור, הזמנות בהן נותרו יחידות לייצור, הזמנות בהן נותרו יחידות למשלוח, הזמנות בהן נותרו יחידות לחיוב וכמו כן אפשרות לבניית אשף חיפוש המותאם לצרכי המשתמש.

הטבלה בעמוד זה מרכזת את כלל המוצרים מהזמנות אשר הסטאטוס שלהן הינו "נשלחה לייצור / ביצוע" ומציגה את פרטי המוצרים ואת ההזמנות אליהם הם משוייכים. כמו כן, עבור כל הזמנה, מוצגות הכמויות המוכנות לאספקה, הכמויות המוכנות למשלוח וכמות המוצרים שהועברו לחשבונית. הכמויות מסומנות באופן הבא:

 • - לא מוכנה / הועברה כלל.
 • - כמות מוכנה / הועברה במלואה. לצד הסימון תופיע כמות המוצרים עבורם נוצרה תעודת משלוח.
 • - כמות חלקית בלבד. לצד הכוכבית תופיע הכמות המוכנה.
 • - סימון הזמנה ששולמה מראש.

בטבלה זו ניתן לערוך את ערך השדה "כמות מוכנה לאספקה". העדכון ניתן לביצוע על ידי לחיצה על סמל הכוכבית והפיכתה לירוקה, כאשר כל הכמות מוכנה לאספקה. לחילופין, לחיצה על השדה (לצד הכוכבית) תאפשר כתיבה ידנית של הכמות המוכנה. שים לב - עדכונים בשדה זה יראו גם בלשונית מעקב ביצוע בכרטיס הלקוח.

את הרשומות בטבלה זו ניתן לערוך באופן ידני ולעדכן את כמות המוצרים, הכמות המוכנה לאספקה, תאריך היעד לאספקה, כמות שהועברה לתעודות משלוח, כמות שהועברה לחשבוניות ומספר האסמכתא של תעודות המשלוח. לחצני הפעולה בראש הטבלה משמשים לעדכון ועריכת הרשומות והכמויות בטבלה.

לחצני פעולה

בתחתית העמוד ישנם מספר לחצני פעולה:

הדפסה הדפסת הטבלה. לאחר הלחיצה ניתן גם לשלוח את הדו"ח בדוא"ל ו/או לשמור כקובץ PDF.
יצא נתונים ייצוא הנתונים כקובץ csv ושמירתו על מחשב המשתמש.
העתק נתונים למחסנית שמירת נתוני הטבלה בזכרון המחשב, למטרת הדבקת הנתונים בגליון עבודה (Ctrl+V).
סמן את כל השורות כך שכל הכמות יוצרה ומוכנה לאספקה סימון כל שורות הטבלה כמוכנות לאספקה.
כל הפריטים שברשימה נשלחו לייצור * סימון כל שורות הטבלה כמוכנות לאספקה.
מחק רשומה מחיקת השורה המסומנת.
איפוס איפוס תוצאות הטבלה.
שמור שמירת השינויים שבוצעו בעמוד זה.

תכנון אספקות

לשונית זו משמשת את הארגון בתכנון מועד אספקת הזמנות ללקוחות. בראש העמוד ישנם שדות סינון עבור ההזמנות המתוכננות לאספקה:

שדה הסבר
החל מתאריך הדוח מאפשר לראות את ההזמנות המתוכננות לאספקה עד שבוע ימים לפני יום ביצוע הדוח.
עד לתאריך קביעת מועד האחרון לאספקה עבור התכנון.
סניף פילוח לפי הסניף בו בוצעה ההזמנה.
Order Type פילוח לפי סוג ההזמנה - בחירה מתוך רשימה: מכירה חדשה / שירות ללקוח / הכל.
כולל הזמנות בעלות תאריכים "מבוקשים" קודמים
כולל סטאטוס "מאושרת עקרונית"