מרכז התמיכה למשתמש

מרכז התמיכה למשתמש מרכז פעולות וכלי תמיכה ומידע עבור לקוחות הייפר ולנוחיותם. בתפריט מרכז התמיכה מופיעות הפעולות הבאות:

קבל תמיכה מצוות SYE

כלי זה נועד לייעל את תהליך התמיכה של צוות SYE בלקוחות תוכנת הייפר. לחצן זה פותח את חלון ה SETUP של התוכנה בלשונית Get Technical Support.

קבל תמיכה מצוות SYE

באמצעות כלי התמיכה, אנו מאפשרים את הפעולות הבאות:

  • שיתוף מסך - שיתוף המסך של מחשב המשתמש עם נציג SYE לשם הצגת השאלה / הבעיה באופן פשוט וברור בפני הנציג. כלי זה מאפשר לנו, נציגי התמיכה, להנחות ולהדריך את לקוחותינו ישירות על מחשב המשתמש, בכל פנייה או שאלה. על מנת להתחיל שיתוף מסך, יש לבחור מרשימת הנציגים הזמינים את הנציג שאיתו משוחח המשתמש וללחוץ על לחצן Connect .
  • העלאת קובץ - העלאת קובץ לשם העברתו באופן בטוח וישירות לנציג SYE. לשם כך, יש ללחוץ על לחצן Upload file to Support Team .
  • הורדת קובץ - במקרים בהם יש צורך בקבלת קובץ מאחד מנציגינו, ניתן לקבלו באמצעות כלי זה. לשם כך, יש ללחוץ על לחצן Admin Files List .

קבל תמיכה פנים ארגונית

כלי זה מיועד לקבלת תמיכה ושיתוף מסך באופן פנים ארגוני. הכלי משמש ארגונים בעלי מספר סניפים המעוניינים במערכת תמיכה ושיתוף מסך בין הסניפים השונים. אופן התפעול והשימוש בכלי זה זהה לכלי קבלת התמיכה מצוות SYE. על מנת להפוך כלי זה לזמין ולהתאימו לצרכי הארגון, יש ליצור קשר עם בית התוכנה.

אז מה חדש? (תיעוד שינויים בתוכנה)

בעמוד זה ניתן לעקוב ולהתעדכן בכל השינויים והעדכונים שבוצעו בתוכנה. כל גרסה חדשה מתעדכנת באופן אוטומטי אצל לקוחותינו מיד עם הכניסה לתוכנה. מספר הגרסה רשום בצדו השמאלי התחתון של חלון התוכנה.

החלף את סיסמתך

בעמוד זה ניתן לשנות את סיסמת הכניסה של המשתמש לתוכנת הייפר.

החלף את סיסמתך

בראש החלון מופיעים פרטי הזיהוי של המשתמש. בשדות הריקים יש למלא את הסיסמה הנוכחית, לאחריה למלא את הסיסמה החדשה (אורכה מעל 7 תווים) ולאשרה בכתיבה חוזרת.

אתחול הגדרות מקומי

פעולה זו משמשת לאתחול התוכנה כאשר מבוצעים שינויים או עדכונים בהגדרות על ידי מנהל המערכת. לאחר ביצוע שינויים אלה, יש לסגור את מסכי התוכנה השונים ולבצע את האתחול על מנת שהשינויים יתעדכנו במערכת. לאחר האתחול אפשר להמשיך בעבודה עם התוכנה ללא צורך לצאת ממנה.

צור קיצור דרך

בעזרת לחצן זה ניתן ליצור קיצור דרך לנוחיות המשתמש. יש לבחור את מיקום סמל קיצור הדרך מהרשימה המוצעת.

הגדרות מחשב מקומי

הגדרות אלה עבור המחשב המקומי, נועדו לצורך התאמתו לתוכנת הייפר, כך שניתן יהיה להשתמש בפונקציות אותה מציעה התוכנה בהתאם לצרכי הארגון. למידע נוסף אודות הגדרות המחשב המקומי לחץ כאן.

משתמשים מחוברים ורשיון שימוש

בחלון זה מוצג המידע על רשיון המשתמש, הכולל את הגדרות הבסיס של המערכת, כמות המשתמשים המורשים, מיקום התוכנה במחשב המקומי ואת רשימת המשתמשים המחוברים ברגע זה (מוצגים בטבלה בצדו הימני של המסך).

דיווח על תקלות ובקשות לשיפור

בעמוד זה אנו מאפשרים ללקוחות הייפר לשלוח אלינו באופן מהיר הערות ודיווח על תקלות / בעיות שנמצאו במהלך העבודה הרציפה על תוכנת הייפר. לקוחות המעוניינים לדווח בעזרת כלי זה, מתבקשים לפרט ככל הניתן את ההערה או התקלה. לסיום, יש ללחוץ על לחצן שלח דוח לצוות התמיכה, הנמצא בתחתית העמוד. מסמך זה יועבר מיידית לטיפולו של צוות התמיכה.

רשימת הודעות שגיאה

בעמוד זה מוצגת רשימת הודעות השגיאה שעלו במהלך העבודה עם תוכנת הייפר אצל המשתמש הנוכחי. ברשימה מוצגות כל הודעות השגיאה בסדר כרונולוגי. בתחתית העמוד ישנם שני לחצני פעולה:

נקה רשימה מחיקת רשימת הודעות השגיאה.
שלח רשימה אל צוות התמיכה שליחת רשימת השגיאות לצוות התמיכה. לאחר השליחה תמחק רשימת השגיאות.

אודות הייפר ותנאי השימוש

זכויות יוצרים ותנאי שימוש.

רשימת קבצים / מסמכים במעקב על ידי הייפר

כאשר בוצעה עריכה במסמך מתוך המסמכים בכרטיס הייפר ולא נשמרה, תופיע התרעה בעת הכניסה החוזרת לעץ המסמכים בכרטיס. לאחר מכן, ניתן באמצעות אפשרות זו, להעלות אל השרת את הקבצים שעודכנו מקומית.