שעון נוכחות

מערכת הייפר מאפשרת לנהל את נוכחות העובדים בארגון באמצעות שעון הנוכחות המובנה בתוכנה. שעון הנוכחות ממוקם בסרגל העליון של מסך התוכנה.

שעון נוכחות

מבוא

כלי זה של מערכת הייפר משמש את עובדי החברה לדיווח שעות הכניסה / יציאה ממקום העבודה לטובת רישום, מעקב והפקת דוח נוכחות העובד. בצדו הימני של המסך מוצגת תמונת העובד כפי שעודכנה בכרטיסו ובטבלה מוצגים מועדי הכניסה והיציאה, הערות ומספר הזיהוי של המדווח. הנתונים בטבלה זו הינם משלושת הימים האחרונים (72 שעות).

היסטוריית השעות הנרשמות בשעון הנוכחות ניתנות לצפיית מחלקת מש"א באופן מרוכז בלשונית נוכחות בכרטיס העובד. בלשונית זו ניתן גם לערוך ולעדכן את שעות וימי העבודה במקרים חריגים.

דיווח כניסה ויציאה

בעת כניסתו של המשתמש לעבודה, או בהתאם לנהלים הקבועים בחברה, יש להיכנס לשעון נוכחות זה וללחוץ על "כניסה". המערכת תפתח חלון בו יש לרשום את מספר הזיהוי של העובד. הכניסה תתבצע ותירשם אך ורק אם המספר שיוקלד זהה למספר ת.ז. של העובד.

שעון נוכחות

כאשר מעוניין המשתמש לדווח על יציאה ממקום העבודה, יש להיכנס שוב לשעון הנוכחות וללחוץ על "יציאה". בחלון שיפתח, על המשתמש לרשום את מספר ת.ז. שלו וכמו כן, במידה וישנה הערה אותה מעוניין להוסיף לצד שעת היציאה, ניתן לרשום אותה בשדה "הערות" בחלון זה. לסיום יש ללחוץ על אישור.

דיווח נוכחות באמצעות תחנת דיווח (מחוץ לתוכנת הייפר)

מערכת הייפר מאפשרת שימוש בכלי דיווח נוכחות חיצוני אשר אינו מצריך כניסה לתוכנת הייפר.

התקנת תוכנת דיווח הנוכחות

על מנת לעדכן כלי זה יש לבצע את הפעולות הבאות:

 1. מתוך אשף ההתקנות של הייפר, בחר בתפריט השמאלי בלשונית Sye Hyper Enterprise.
 2. במרכז המסך, בחר באפשרות: Show Application list for the END USER ולחץ על לחצן Continue להמשך.

  התקנת הייפר

 3. בטבלת האפליקציות להתקנה, סמן את האפליקציה: Attendance Clock. לאחר סימון האפליקציה, לחץ על לחצן Continue.

 4. כעת, יש לאשר את תנאי השימוש על ידי לחיצה על לחצן I Read and Accept the terms above .
 5. בשלב האחרון, יש לבחור בנתיב ההתקנה. תוכנת הייפר כותבת קבצים לתיקייה של עצמה ולכן, בגלל מדיניות האבטחה הנוקשה של Windows בגרסה 7 ואילך ואיסור הכתיבה לתיקיית Program Files, אנו ממליצים להתקין את התוכנה בתיקיית המשתמש.

  כמו כן, יש לבחור את קיצורי הדרך המבוקשים על ידי סימונם ולאשר את תחילת ההתקנה בלחיצה על לחצן DOWNLOAD & INSTALL .

 6. בשלב זה ניתן לסגור את האשף ולפתוח את תוכנת דיווח הנוכחות Attendance_Clock.

הגדרות תוכנת דיווח הנוכחות

בתיקיית התוכנה Attendance Clock יש לשים את קובץ הרישיון (lic.) של המשתמש. כעת, יש לפתוח את קובץ התוכנה ולבצע הגדרה ראשונית באופן הבא:

הגדרות תוכנת דיווח הנוכחות

שדה הסבר
Clock Name שם תחנת דיווח הנוכחות. שם זה יופיע בכרטיס העובד בלשונית נוכחות בשדה "מזהה שעון הכניסה".
Clock UserName שם השעון בבסיס הנתונים.
Delay In Seconds
Agency סניף הארגון. יש לרשום את מספר הסניף, כפי שהוגדר ביסודות המערכת של הייפר בעמוד Agencies. לשדה זה משמעות בקביעת אזור הזמן של שעון הנוכחות אשר יקבע בהתאם לסניף.
Jewish Holidays חגים יהודיים. שדה דו ערכי בו יש להגדיר האם השעון וימי העבודה הינם בהתאם ללוח השנה היהודי.
Server IP אם השרת פועל בתוך הרשת הארגונית, יש להגדירו בשדה זה.
לסיום, יש ללחוץ על לחצן OK (F6) .

דיווח נוכחות

בפתיחת תוכנת הדיווח יופיע חלון הזיהוי והדיווח:

הגדרות תוכנת דיווח הנוכחות

בחלון זה יש לעדכן זמני כניסה ויציאה באופן הבא:

 1. הכנס תעודת זהות (כפי שמעודכנת בכרטיס העובד בהייפר) ולחץ על Enter.
 2. לאחר הופעת שם העובד במרכז החלון, יש ללחוץ על לחצני כניסה / יציאה. לאחר הלחיצה החלון יתאפס.
 3. ניתן לראות את דיווחי הכניסה והיציאה באמצעות הקשת תעודת הזהות של העובד ולחיצה על Enter. הדיווחים מ-72 השעות האחרונות יופיעו בטבלה בתחתית העמוד.