מערכת 1000 - אישור אלקטרוני על ניכוי מס במקור

מבוא

"מערכת 1000" של רשות המסים בישראל, מיועדת לגופים משלמים שיש להם עד 1000 ספקים. המערכת מספקת לארגונים מידע על הספקים לצורך ניכוי מס במקור. המידע כולל את פרטי האישורים של הספקים התקינים ואת תיאור השגיאות עבור ספקים שגויים.

מערכת הייפר יודעת לקבל קבצים ממערכת 1000 ולעדכן את השדות הבאים בכרטיס ספק תחת לשונית חשבונאות:

  • אחוז ניכוי מס במקור
  • תעודת "ניכוי מס במקור" בתוקף מיום
  • תעודת "ניכוי מס במקור" בתוקף עד
  • סוג תיק במס הכנסה
  • סוג עיסוק/סוג הניכוי
יש לבצע את הפעולות הבאות על פי הסדר כדי לעדכן את כל הספקים בתוך מערכת הייפר:

יצירת קובץ למערכת 1000

לצורך קבלת המידע יש לשדר באתר האינטרנט קובץ ובו מספרי תיק מס הכנסה ועוסק מורשה/שותפות של הספקים. על מנת לתפעל את מערכת 1000 יש ליצור מתוך מערכת הייפר קובץ המכיל את כל המידע על הספקים. יש ללחוץ על דוח מערכת 1000 - אישור אלקטרוני על ניכוי מס במקור. יפתח חלון בו המערכת מבקשת לשמור קובץ. יש לבצע את שמירת הקובץ על המחשב המקומי. לאחר השמירה, מפנה התוכנה אל עמוד האינטרנט של רשות המיסים בישראל, למטרת עדכון פרטי תיק הניכויים והעלאת הקובץ שנוצר. במקביל, פותחת התוכנה חלון לבחירת קבצי הספקים שהתקבלו מאתר רשות המיסים (ראה מידע נוסף בהמשך).

העלאת קובץ למערכת 1000

יש להכנס לתוך מערכת 1000 באינטרנט עם מספר תיק הניכויים ומספר זיהוי הפנקס (הרשום על הפנקס של אותה שנת מס).

הורדת קבצים ממערכת 1000

יש להעלות את הקובץ שנוצר על ידי מערכת הייפר אל מערכת 1000 וללחוץ על אישור להעלאת הקובץ.

העלאתה קבצים ממערכת 1000

לאחר השידור מתבצעת בדיקה ישירות מול מאגרי שע"ם ויוחזרו לשולח שני קבצים:

  • קובץ ספקים תקינים עם פרטי האישורים שלהם.
  • קובץ ספקים שגויים עם תיאור השגיאות.
במסך זה תופיע טבלה בה רשומים כל הקבצים התקינים והקבצים השגויים. יש לשמור את הקבצים התקינים והשגויים בשני קבצים שונים למחשב המקומי.

הורדת קבצים ממערכת 1000

העלאת קבצים למערכת הייפר

יש לשוב לדוחות הנהלת חשבונות במערכת הייפר על מנת להעלות את קובץ הספקים התקינים. במידה וחלון העלאת הקובץ אינו פתוח, יש ללחוץ שוב על מערכת 1000 - אישור אלקטרוני על ניכוי מס במקור, לשמור שוב את הקובץ המיוצר על ידי המערכת ובחלון שיפתח לאחריו להעלות את הקובץ שהתקבל מרשות המיסים. יש לבחור את אחד הקבצים מתוך מערכת 1000 שנשמרו במחשב המקומי ולפתוח אותו. יש לחזור על פעולה זו עבור הקבצים הנוספים. לאחר פעולה זו, לכל הספקים במערכת הייפר יעודכנו פרטי האישורים בשדות ניכוי המס, בכרטיס הספק.