פירוט הכנסות והוצאות למע"מ PCN874

קובץ PCN874 הינו דו"ח המוגש למע"מ באופן מקוון. דוח זה מרכז את כל סכומי המע"מ בהם מחוייב הארגון, בעבור עסקאות מכירה ורכש ובהתאם למסמכי המקור שהופקו בארגון. קובץ זה נועד למטרת פיקוח ואימות נתוני הדיווחים של הארגון לרשות המסים.

מערכת הייפר מאפשרת את הפקת דוח PCN874 באופן פשוט ומהיר בהתאם למסמכי המקור שהופקו בתוכנה ועבור מסגרת הזמן המתבקשת לדוח.

פירוט הכנסות והוצאות למעמ PCN874

בשדות "החל מחודש" ו- "ועד חודש", יש לבחור את טווח התאריכים בהם הופקו חשבוניות הספקים.

פלט הדוח

פלט הדוח מחולק לשלוש טבלאות:

 1. רשימת פקודות יומן שגויות - בטבלה זו יופיעו רישומי פקודות היומן השגויות וכוללות את פרטי הרשומה, מספר הפקודה, מספק לקוח/ספק, תאריך אסמכתא וסכום נטו.

  PCN874

 2. שיקוף כל הרשומות שנכתבו בקובץ - בטבלה זו יופיעו רישומי פקודות היומן התקינות שנכתבו בקובץ.

  PCN874

  הטבלה כוללת את פרטי הרשומה, מספר הפקודה, מספק לקוח/ספק, תאריך אסמכתא וסכום נטו. להלן הסבר על שדות טבלאות אלה:

  שדה הסבר
  טיפוס רשומה מציג את סוג הרשומה על פי נהלי מס הכנסה:
  • S רגילה - עסקת הכנסה מלקוחות מזוהים בתוך מערכת הייפר.
  • L עסקה עם לקוח שאינו מזוהה - עסקת הכנסה עם לקוח שאינו מזוהה במערכת הייפר (אין ת.ז. בכרטיס וכדומה).
  • T תשומה רגילה, ספק ישראלי - עסקת הוצאה עם ספק ישראלי מזוהה המחויב לשלם מע"מ.
  • K תשומה לקופה קטנה- עסקת הוצאה למול קופה קטנה.
  לקוח / ספק מספר ח.פ. או ת.ז. של הלקוח / הספק המזוהה במערכת.
  תאריך אסמכתא תאריך הפקת מסמך המקור.
  אסמכתא מספר אסמכתא של מסמך מקור - מספר חשבונית ספק או מספר חשבונית מס מתוך מערכת הייפר.
  סכום המע"מ סה"כ סכום המע"מ במסמך המקור.
  סיווג מע"מ מערכת הייפר מפנה את המע"מ על פי הגדרות החשבונות הפנימיים לאחד משלושת החשבונות המע"מ:
  • מע"מ עסקאות חייבות (לא יעלה בדוח זה מכיוון שמדובר בלקוחות חייבים)
  • מע"מ תשומות אחרות
  • מע"מ תשומות ציוד ונכסים (תשומות עבור ציוד קבוע)
  סכום נטו סכום מסמך המקור ללא המע"מ.
  מספר פקודה מספר פקודות היומן במערכת הייפר.

 3. סיכום כל הרשומות שבקובץ בחלוקה לשתי טבלאות: עסקאות - הכנסות, תשומות - הוצאות. בתחתית הדוח ירוכזו נתוני "עסקאות - הכנסות" ונתוני "תשומות - הוצאות" בשתי טבלאות נפרדות ויכללו את הפרטים הבאים: טיפוס הרשומה, סכום המע"מ, סכום נטו וכמות רשומות.

  PCN874

מנהל מערכת

הגדרת חשבונות מע"מ

חובה להגדיר בהייפר את חשבונות המע"מ בשמות מדוייקים:

 • מע"מ עסקאות חייבות (חשבון מע"מ)
 • מע"מ תשומות אחרות (חשבון מע"מ)
 • מע"מ תשומות ציוד ונכסים (חשבון מע"מ)
 • מע"מ חובה וזכות (חשבון מוסד / רשות)
אם לא יוגדרו חשבונות מסיווג מע"מ - הקובץ יצא בפורמט מלכ"ר / מוסד בנקאי. לפרטים נוספים אודות הגדרת חשבונות פנימיים לחץ כאן.