הדפס המחאה

באמצעות כלי זה ניתן להדפיס המחאה עבור חשבונית ספק שנקלטה.

הדפס המחאה

לחלון זה מספר אזורים. בחלקו העליון של המסך, יש להגדיר את פרטי החשבונות והגדרות הדפסת השיק. במרכז החלון יוצגו פרטי התשלומים ובתחתית החלון יוצגו שדות סיכום ההמחאה.

עדכון פרטי ההמחאה

על מנת להדפיס המחאה, ראשית יש לעדכן בראש העמוד את פרטי המוטב. לאחר בחירת מספר חשבון המוטב, תעדכן המערכת באופן אוטומטי את שדה "שלמו ל", הניתן לעריכה על ידי המשתמש. יש להקפיד ולמלא את שדות החובה המסומנים בכוכבית. מידע נוסף על השדות ניתן למצוא בתחתית עמוד זה.

עדכון סכום ההמחאה

את סכום ההמחאה יש לעדכן בטבלה הנמצאת המרכז החלון. הטבלה מציגה את תיאורי התשלומים השונים המרוכזים בהמחאה ואת ערכם. עדכון התשלום מתאפשר במספר אופנים:

  • עדכון ידני - מילוי שדה "פרטים" ושדה "סכום" בטבלה. יש למלא את שדה "פרטים" באופן אשר יאפשר זיהוי של סיבת התשלום ומקור החיוב. הוספת שורה מתאפשרת על ידי סיום עדכון שורה ולחיצה על Ctrl+Enter.
  • עדכון תשלום על פי פקודת יומן - באמצעות לחצן "עדכון תשלום על פי פקודת יומן (חשבונית / אחר), ניתן לבחור מרשימת הפקודות המשוייכות לחשבון ספק זה, את החשבוניות שעבורן מעוניינים לשלם לספק. לאחר הלחיצה על לחצן זה, יפתח חלון בו יש לסמן את תיבת הבחירה הנמצאת ליד שורת הפקודה הנבחרת. לאחר הבחירה ולחיצה על לחצן "חזור", תוסיף המערכת לטבלה את שורות החשבוניות הנבחרות.
  • סגירת יתרת חשבון - באמצעות לחצן "סכום יתרת החשבון", יירשם בטבלה סכום יתרת החוב לספק.
  • פריסה לתשלומים - באמצעות לחצן "פריסה לתשלומים", ניתן לפצל את התשלום למספר המחאות. לאחר לחיצה על לחצן זה, ייפתח חלון בו ניתן להגדיר את החלוקה למספר תשלומים באופן אוטומטי או ידני. בחלקו הימני של החלון, יופיעו שדות חלוקה אוטומטית לתשלומים ובחלקו השמאלי שדות חלוקה ידנית. בהתאם לשדות שימולאו, יש ללחוץ על לחצן "בצע חלוקה אוטומטית לתשלומים", או על לחצן "בצע חלוקה ידנית לתשלומים". בתחתית החלון, בטבלת "רשימת המחאות סופית", תציג התוכנה את רשימת ההמחאות בהתאם לחלוקה שהוגדרה. לסיום יש ללחוץ על "הדפס המחאה". בפני המשתמש תוצג תצוגה מקדימה של ההמחאות טרם ההדפסה. לאישור והדפסה יש ללחוץ על לחצן "אישור".

בחלון זה לחצני פעולה נוספים:

  • ניהול חשבון - פתיחת כרטסת הספק ("ניהול חשבון"). לפרטים נוספים אודות ניהול חשבון לחץ כאן.
  • תאריך למשיכת שערי מט"ח - המערכת לוקחת באופן אוטומטי את תאריך הדפסת ההמחאה כתאריך שער המרה, אך ניתן לשנות את התאריך לכל תאריך עבר.
  • ביטול - ביטול פעולת יצירת ההמחאה.
  • הדפס המחאה - פתיחת תצוגה מקדימה של ההמחאה טרם הדפסתה. ניתן לאשר ולהדפיס על ידי לחיצה על לחצן "אישור".