כ.א. והו"ק

לשונית זו מרכזת ומציגה את היסטוריית התנועות שבוצעו בכרטיס אשראי, את סטאטוס הפעולות וכמו כן את אמצעי התשלום לחיובים שוטפים.

כ.א. והוק

מבוא

בכל פעולת חיוב / זיכוי של כרטיס אשראי או של חשבון בנק בתוכנת הייפר, התוכנה מבצעת פעולה חשבונאית. כל פעולה נשמרת במסד הנתונים של התוכנה ללא פרטי האשראי / חשבון הבנק. פרטי הכרטיס נמחקים באופן מלא בסוף כל יום ורק 4 הספרות האחרונות של הכרטיס נשארות ומוצגות. כחלק מרמת האבטחה הגבוהה של הייפר, כל המידע על הכרטיסים והחשבונות מוצפן לפי תקן DSS (הצפנה 448 ביט). כמו כן, מסד הנתונים של הייפר נמצא על מכונה נפרדת משרתי האתרים או המחשבים המפעילים את התוכנה.

בלשונית זו שתי טבלאות, המכילות את פרטי כרטיסי האשראי והוראות הקבע של הלקוח ואת הפעולות שבוצעו:

  1. טבלת היסטוריית תנועות בכ.א. - מציגה מידע בלבד, הכולל את פרטי הפעולות וסטאטוס. מתחת לטבלה מוצגים שדות מידע עבור שורת תנועת האשראי המסומנת.
  2. טבלת אמצעי תשלום לחיובים שוטפים (הו"ק) - טבלה זו מרכזת את אמצעי התשלום לחיובים שוטפים (הו"ק) ומאפשרת הוספת / עריכת אמצעי תשלום.

היסטוריית תנועות בכרטיס אשראי

טבלה זו מציגה את הסליקות שנעשו ואת פרטיהן. טבלה זו משמשת לביקורת (לקריאה בלבד). ישנם 3 סטאטוסים אפשריים לעסקאות, המוצגים באמצעות הצלמיות הבאות:
  • עסקה תקינה - הפעולה החשבונאית בוצעה בהצלחה.
  • עסקה בעייתית - כאשר עוברים על הצלמית ניתן לראות את הודעת השגיאה ממערכת הסליקה. בהתאם להודעה ניתן לדעת מדוע הפעולה החשבונאית נעצרה.
  • לא התקבלה תשובה מתוכנת הסליקה - יש לוודא את תקינות החיבור לאינטרנט. אם החיבור תקין יש לפנות למוקד התמיכה.
העברת סמן העכבר על הצלמיות, תציג תיאור עבור סטאטוס העסקה.

בתחתית הטבלה, יוצגו בשדות פרטים נוספים על הפעולה וכמו כן גם תשובת המערכת לבקשת החיוב / זיכוי והסיבות לתשובה זו.

הסברים על כלל השדות בעמוד, מפורטים בטבלאות בתחתית עמוד הדרכה זה.

אמצעי תשלום לחיובים שוטפים (הו"ק)

טבלה זו בתחתית העמוד, מרכזת את אמצעי התשלום להוראות קבע. כמו כן, באזור זה ניתן לערוך את אמצעי התשלום או להוסיף חדשים. אמצעי תשלום אלו משמשים לחיובים חודשיים, כפי שהוגדרו בלשונית תקנות. בלשונית זו שלושה לחצני פעולה:
צור חדש הוספת פרטי אמצעי תשלום חדש. לחצן זה יפתח חלון בו יש לבחור את שיטת התשלום: כרטיס אשראי / חשבון בנק (עו"ש). למידע נוסף לחץ כאן.
מחק שורות מסומנות מחיקת אמצעי תשלום בשורה המסומנת.
הצג מידע מוצפן כאשר אין אישור סליקת אשראי, ניתן לראות את פרטי האשראי על מנת שניתן יהיה לפנות לחברת האשראי.
באמצעי תשלום אלו יעשה שימוש בעת ביצוע חיוב לקוחות אוטומטי, מתוך מודול הנהלת חשבונות.