רישום עסקה להמרת מטבעות

בעמוד זה נסביר איך למלא ולהשתמש בממשק הזנת עסקאות מט"ח בהייפר.

מבוא - מושגי יסוד

אם אינך מכיר את התחום קרא את הפרק הזה בעיון, נסביר כאן את מושגי היסוד ואת סוגי העסקאות בעולם המט"ח.

 • FX: היינו קיצור למילים Foreign Exchange וכוונתו לעסקאות המרת מטבע אחד במטבע אחר.
 • פיפ (pip): תנודה של 0.0001 בשער המטבע. כאשר מדובר בערך הגבוה מ-1 נהוג לדבר בלשון רבים... למשל 3 "פיפס" / "pips".
  כאשר מדובר בשער מטבע שנמדד במאות, כמו USD/JPY, אזי פיפ 1 = תנודה של 0.01 בשער המטבע !
 • שער ציטוט (Feed): מחיר צמד מטבעות או נכס, בזמן אמת, שניתן לסגור בו עסקה.
 • נקודות ריבית: שינוי בשער העסקה הסופי בפיפסים! הנובע מפער בין ריביות צמד המטבעות. הריבית יכולה להיות גם חיובית, תלוי ביחס בין המטבעות.
 • תאריך רישום: מכונה גם "תאריך אסמכתה" / "יום העסקה". זהו תאריך קשירת העסקה בין הצדדים.
 • תאריך תזרים (ערך): תאריך מימוש העסקה וביצוע סליקת הכספים בפועל.
  לדוגמה:
  נקשרה עסקה להמרת שקלים בדולרים לתאריך עתידי. ביום התזרים, העביר הלקוח שקלים לחשבון הבנק של הברוקר והאחרון העביר דולרים לחשבון הבנק של הלקוח.
 • ביטחונות (Margin): סכום פיקדון אותו משאיר הלקוח אצל הברוקר עד ליום סליקת העסקה. ביטחונות נלקחים רק לעסקאות בטווח עתידי של מעל כמה ימים. ביום הסליקה סכום הביטחונות ישוקלל כחלק מיתרת הלקוח.
 • שווי העסקה: שווי העסקה נקוב במטבע הראשון ("סכום הקרן"), זה שנרכש בעסקת BUY או נמכר בעסקת SELL. בדוחות של הייפר, שווי העסקה ישערך לשקלים דרך שערים יציגים בלבד.

עסקת ספוט (Spot)

ההמרה מתבצעת לפי השער הנוכחי, אבל סליקת הכספים (ההמרה בפועל) מתבצעת תוך שני ימי עסקים מיום קשירת העסקה.
בעולם המקצועי של המרות המט"ח, עסקת ספוט מהווה ברירת מחדל לביצוע המרה. הסיבה ההיסטורית לכך, נבעה מהזמן שלקח להעביר כספים בין בנקים.

לדוגמה:
ביום שני, לקוח מבקש לרכוש 100,000 USD תמורת ILS לערך ספוט בשער של 3.6 המשמעות היא שביום רביעי הלקוח יקבל לחשבונו 100,000 USD בתמורה לחיוב בגובה 360,000 ILS,
גם אם ביום רביעי, שער החליפין בין שני המטבעות כבר יהיה שונה.

עסקת ערך היום (Same Day)

המרת מט"ח בערך יום ההמרה. ביחס לעסקת ספוט, העסקה מוקדמת לאותו יום העסקים ותהיה בעלת שער זהה או יקרה יותר !
מסיבות היסטוריות בעולם המט"ח, עסקת ספוט מהווה ברירת מחדל. השער הסופי של עסקה, ערך היום, ישכלל בתוכו גם את פער הריביות בין המטבעות עבור הקדמת העסקה. קצת בניגוד להיגיון הראשוני, הלקוח משלם ריבית על הקדמת העסקה.

בהמשך לדוגמה מעסקת ספוט:
לקוח מבצע ביום שני עסקת מט"ח לערך היום, על מנת שיקבל את התמורה בגין ההמרה לאותו היום.
פער הריביות בין הדולר לשקל משקף שינוי של 2 פיפס בשער העסקה, לפיכך השער הסופי יהיה 3.6002 , הלקוח יקבל לחשבונו 100,000 USD בתמורה לחיוב בגובה 360,020 ILS.

עסקאות פורוורד (FWD)

כאשר לארגון יש התחייבויות במטבע חוץ, לתאריכים עתידיים וידועים מראש, ניתן לגדר את הסיכון בתנודות שערי המטח באמצעות עסקת FWD.
בדומה לעסקת ספוט, שער העסקה מקובע ביום הביצוע ועליו יתווסף הפרש ריבית בהתאם לתקופת העסקה (כמו לקחת הלוואה על המטבע הנרכש ביחס להלוואה על המטבע הנמכר).
העסקה מצריכה השארת בטחונות בחשבון עד ליום הפקיעה. חישוב הביטחונות ייעשה בהתאם לצמד המטבעות, קניה או מכירה ותקופת העסקה (יפורט בהמשך העמוד).

בהמשך לדוגמה מעסקת ספוט:
יבואן בגדים רוצה להפיץ קטלוג לקולקציה הקרובה ולכן צריך לקבע את שער הדולר, אל מול תשלום צפוי ליצרני הבגדים בעוד 3 חודשים.
היבואן מבקש לבצע עסקת FWD לקניית 100,000 USD בתמורה לשקלים, בעוד 3 חודשים. שער הדולר/שקל ביום הביצוע היינו 3.6 והפרשי הריבית ליום הם 0.06 פיפס.
בחישוב גס להדגמה בלבד, נכפיל 0.06 ב-90 ימים ונקבל שהפרש הריבית בשער הוא 5.4 פיפס.
לכן השער הסופי שיקבע לעסקה יהיה 3.60054 ובמועד הסליקה הלקוח יקבל לחשבונו 100,000 USD בתמורה לחיוב בגובה 360,054 ILS.
במועד קשירת העסקה נקבע כי על הלקוח להעביר 30,000 ILS בתור בטחונות לעסקה. לכן ביום הסליקה יישאר ללקוח להעביר את היתרה בסך 330,054 ILS בלבד.

עסקת החלף (Swap)

היינה צמד עסקאות, הופכיות, על אותו צמד מטבעות ובאותו שער בסיס. העסקה הראשונה תהיה מיידית (Spot או Same Day) והשנייה תהיה FWD לתאריך רחוק.
הברוקר רשאי להחליט לבקש מהלקוח ביטחונות, כמו בעסקת FWD רגילה.
בהמשך לדוגמאות מעסקאות Same Day וגם FWD לעיל:
לקוח קושר היום עסקת Swap למכירת 100,000 USD שברשותו, בשער בסיס של 3.6, בתמורה לשקלים ואז קניית הדולרים בחזרה בעוד 3 חודשים (הלקוח מצפה ששער הדולר/שקל יעלה).
בפועל נרשמות 2 עסקאות:
 • עסקת SameDay למכירת 100,000 USD בתמורה ל- 359,980 ILS (שימו לב ש-2 פיפס הופחתו מהשער דולר/שקל).
 • עסקת FWD לרכישת 100,000 USD בתמורה ל- 360,054 ILS (ראו חישוב ריבית בדוגמה של FWD לעיל).
והיה והלקוח צדק, אזי בעוד 3 חודשים, הדולרים שלו יהיו שווים יותר...

עסקת גלגול לילה - Tomorrow Next
(Tom. Next)  

בדיוק כמו Swap רק בהבדל בזמני הביצוע, למטרת גלגול עסקה שאמורה להיסלק היום / מחר.
צמד עסקאות, הופכיות, על אותו צמד מטבעות ובאותו שער בסיס. העסקה הראשונה תהיה מיידית (Same Day) להלילה והשנייה תהיה למחרת.

חוזה הפרשי מטבע - Non-Deliverable Forward

זוהי עסקה שבה מחשבים רווח/הפסד על שערי ההמרה בלבד ולא מעבירים מטבעות בין הלקוח לברוקר.
בדומה לעולם ה-CFD, קושרים הצדדים עסקה ומחליטים מראש על שער המרה ("מחיר פתיחה"), תאריך הפקיעה ומהו המקור לשער הסגירה (למשל "יציג בנק ישראל").
הברוקר רשאי להחליט לבקש מהלקוח ביטחונות, כמו בעסקת FWD רגילה.
ביום הפקיעה מחשבים את ההפרש בין שער הסגירה (לדוגמה יציג בנק ישראל) אל מול שער העסקה. הצד המפסיד מעביר לצד המרוויח את ההפרש בין השערים, במטבע המשני ובקיזוז הביטחונות (אם היו).

להלן דוגמה הנשענת על הדוגמאות מהסעיפים הקודמים:
לקוח קושר היום עסקת NDF לרכישת 100,000 USD, בשער בסיס של 3.6, בתמורה לשקלים. תאריך הפקיעה נקבע לעוד 3 חודשים (הלקוח מצפה ששער הדולר/שקל יעלה).
הברוקר קובע לו ריבית של 6 פיפס דולר/שקל   וביטחונות בסך 11,000 ILS.
ביום הסליקה השער היציג היה 3.5 שקל לכל דולר... ולכן החישוב יהיה כך:
OpenValue = 100000 * 3.60054 = 360054 (ILS)
CloseValue = 100000 * 3.5 = 350000 (ILS)
Trade P/L = 350000 - 360054 = -10054 (ILS)
ClientReturn = 11000 + (-10054) = 946 (ILS)
תוצאת העסקה היא שהלקוח הפסיד 10054 שקלים והברוקר יחזיר לחשבון הלקוח 946 שקלים שהם היתרה מהביטחונות אותם הלקוח הפקיד.

מילוי טופס חדש במצב סימולטור

תנאי הכרחי לכך שתהיה לך גישה לכל השדות בטופס הוא ש-"סטטוס הטיפול" ישאר במצב "סימולטור".
לאחר פתיחת עסקה (רישום בספרים) יכולות העריכה מוגבלות מאוד. לאחר סגירה או מחיקה של עסקה, לא ניתן לערוך את פרטיה כלל.
להזכירך, ניתן לקרוא אודות כל שדה בתיעוד הטבלאות (קישור מימין למטה). בעמוד זה נסקור את השדות העיקריים ואת אפשרויות העריכה לרבות התנהגות "מאחורי הקלעים".
שדה הסבר
סוג עסקה לבחירתך מספר סוגי עסקאות:
 • Spot / Same Day / Tomorrow / FWD: כולן המרות מטבע פשוטות, ההבדל ביניהן הוא רק מועד הביצוע (תזרים). כל עסקה כזאת תייצר פקודת יומן בודדה מסוג המרה.
 • Swap: עסקה בעלת שני מועדים. אחד קרוב והשני רחוק. העסקה תייצר שתי פקודות יומן, הופכיות בהמרת המטבעות ולפי תאריכי הביצוע (תזרים).
  יוצא מן הכלל הוא מצב שבו נחתם חוזה הפרשים (מכונה גם NDF או CFD) ואז תיווצר רק פקודה אחת של רווח/הפסד במטבע המשני (ccy2).
 • Option Call/Put: עסקה מסוג אופציה. הלקוח או הדילר יבחרו האם ברצונם לממש את האופציה לפי המחיר בשוק.
  עסקה מסוג זה יוצרת פקודת יומן אחת לגביית הפרמיה (בעת פתיחת העסקה) ואפשרות לפקודת המרת מטבע במקרה והאופציה מומשה ("בתוך הכסף").
פקודה פקודת המסחר, בהתאם לסוג העסקה (קיים שוני כשמדובר באופציות והוא יוסבר בפרק נפרד בהמשך).
 • BUY: קניית המטבע ccy1 (מתקבל) באמצעות המטבע ccy2 (נמסר).
 • SELL: מכירת המטבע ccy1 (נמסר) בתמורה למטבע ccy2 (מתקבל).
חוזה הפרשים (NDF) האם הלקוח מבקש רק להתחשבן על רווח או הפסד, במקום להעביר מטבעות בפועל. דגל זה אפשרי רק בעסקאות מסוג Fwd, Swap ו-Option.
הייפר תתנהג כרגיל למעט העובדה שתיוצר פקודה אחת של רווח או הפסד במטבע ccy2.
צמד מטבעות מקובל בהתאם לספק הציטוטים המחובר למערכת, ניתן לבחור צמד מטבעות.
מטבע 1
מטבע 2
צמד המטבעות לעסקה, מכונים בעגה המקצועית ccy1 ו-ccy2. אם בחרת צמד, אזי השדות הללו ימולאו אוטומטית ויהיו לקריאה בלבד.
אם לא בחרת צמד, אזי באפשרותך לבחור ידנית כל מטבע בנפרד.
שער חליפין שער החליפין לעסקה. הייפר תמלא את השער הרציף בעת בחירת המטבעות, אח"כ באפשרותך לדרוס את הערך בהתאם לחוזה שכרכת.
שער ריבית (בפיפס) שער הריבית (תוספת) כפי שניתן מהבנק או מתוכנת הציטוטים. הייפר כרגע אינה מתחברת למקורות מידע של ריבית.
הערך מוזן כמספר pips שלם ויכול להיות שלילי.
בחישוב השער הסופי, ערך השדה הזה יחולק ב-10000, למעט במטבעות JPY HUF בהם יחולק ב-100.
שער המרה סופי חיבור שני הערכים הקודמים (שער חליפין + ריבית). זהו השער עליו תחושב ההמרה. באופציה זהו ה-"Strike".
הוראה במטבע 1
או
הוראה במטבע 2
יש להזין ערך רק באחד מן השדות. הזנה בשדה אחד מאפסת את השני ואז גורמת לחישוב הטופס מחדש.
שינוי צמד המטבעות גורם לאיפוס הסכומים כצעד של זהירות.
תאריך רישום (אסמכתה) תאריך הרישום של העסקה בספרים, חייב להיות קטן או שווה לתאריך התזרים (סליקה), אחרת גורם לאיפוס התאריכים האחרים ברשומה.
תאריך תזרים (סליקה / ערך) המועד בו החשבון מחויב ומזוכה בגין ההמרה. עד לתאריך זה על הלקוח להעביר את המטבע הנמכר ובתאריך זה לקבל את המטבע הנרכש.
במקרה של "חוזה הפרשים" זהו התאריך בו תחול ההתחשבנות מול השער היציג, שלאחר פרסומו תיווצר פקודת יומן מסוג רווח/הפסד.
התאריך חייב להיות גדול (או שווה בעסקת same day) לתאריך הרישום.
תזרים מטבע 1 סכום חיובי מציין את זיכוי הלקוח בסכום הזה במטבע 1 בעסקה. סכום שלילי מציין את חיוב חשבון הלקוח.
השדה יהיה מלא גם בחוזה הפרשים, לצורך הוכחת החישוב. סימן הסכום (חיובי או שלילי) יהיה תמיד הפוך לסימן של השדה "תזרים מטבע 2".
תזרים מטבע 2 סכום חיובי מציין את זיכוי הלקוח בסכום הזה במטבע 2 בעסקה. סכום שלילי מציין את חיוב חשבון הלקוח.
השדה יהיה מלא גם בחוזה הפרשים, לצורך הוכחת החישוב. סימן הסכום (חיובי או שלילי) יהיה תמיד הפוך לסימן של השדה "תזרים מטבע 1".
תאריך תזרים (סליקה) שלב שני כל שדות "שלב שני" רלוונטיים לעסקה מסוג swap שבה מתרחשת המרה חוזרת, הפוכה, במועד עתידי.
ערך השדה הזה חייב להיות גדול מערך "תאריך תזרים" הראשון שמייצג את מועד ההמרה הראשונה.
שער ריבית (בפיפס) לשלב השני שער הבסיס ישאר זהה, אבל לשלב השני אמורה להיות ריבית המגלמת את אורך זמן העסקה.
ההסברים מהשדה "שער ריבית (בפיפס)" אודות אופן ההזנה והחישוב רלוונטיים גם לשדה הזה.
שער המרה סופי לשלב השני מורכב משער הבסיס (השדה "שער חליפין") ומחובר אליו "שער הריבית לשלב השני", שיכול להיות חיובי או שלילי.
תזרים מטבע 1 בשלב השני
תזרים מטבע 2 בשלב השני
ערכי השדות יהיו בסימן הפוך לשדות "תזרים מטבע 1" ו-2 בהתאמה.
מבחינה כמותית, יהיה ערך זהה במטבע שקבע את גודל העסקה (אחד מהשדות "הוראה במטבע 1" או 2), במטבע השני תחושב הכמות לפי "שער המרה סופי לשלב השני".
לדוגמה:
בעסקת swap על הצמד EUR/USD בה הוגדרה כמות "הוראה במטבע 1" בסך 100,000 (EUR)
ערך השדה "תזרים מטבע 1" יהיה 100,000 וערך השדה "תזרים מטבע 1 בשלב השני" יהיה
-100,000

לפי שער המרה 1.1 וללא ריבית בשלב הראשון, אך עם ריבית
-55
פיפס בשלב השני...
ערך השדה "תזרים מטבע 2" יהיה
-110,000
וערך השדה "תזרים מטבע 2 בשלב השני" יהיה 109,450
שם חשבון לקוח / ספק נזילות דרך השדה הזה ניתן לפתוח דיאלוג חיפוש ובחירת לקוח או ספק נזילות. לאחר הבחירה השדה יכיל את השדה "שם מלא" מהרשומה הנבחרת.
מספר חשבון בהייפר מספר חשבון לקוח או ספק בהייפר. השדה לקריאה בלבד.
עסקת התכסות לאחר בחירת לקוח / ספק חדש, ערך השדה יקבע כ-"כן" אם בחרת בספק או "לא" אם בחרת לקוח.
עם זאת באפשרותך לקבוע ידנית את ערך השדה (לאחר בחירת החשבון בכדי למנוע דריסה).
עמלה לעסקה (במטבע 2) תוספת עמלה קבועה לעסקה, תוזן תמיד כמספר עשרוני חיובי (או אפס) ותתומחר במטבע המשני (ccy2).
מחיר שוק אחרון מחיר רציף ממערכת ה-feeds כל עוד העסקה פתוחה ונמצאת לפני יום התזרים שלה. ערך השדה משמש לחישוב רווח/הפסד לעסקה.
ביום התזרים ("סליקה"/סגירה), העסקה תיסגר אל מול השער היציג בכדי ששדות הרווח/הפסד יהיו מחושבים לפי השיטה המקובלת ברשות המסים.
סה"כ רווח/הפסד מול השוק (מטבע 2) זהו הפרש השערים, בין "שער המרה סופי" לבין "מחיר שוק אחרון", בהכפלה בכמות "תזרים מטבע 1" ובחיסור "עמלה לעסקה (במטבע 2)".
בזמן שהעסקה פתוחה או בסימולציה, הייפר תשתמש בשער רציף לחישוב מצב הרווח/הפסד בעסקה מידי פרק זמן שנקבע במודול (למשל בכל דקה).
ביום תזרים העסקה ("סליקה"/סגירה), הייפר תחשב רווח/הפסד סופי אל מול שערים יציגים בלבד.
סה"כ רווח/הפסד מול השוק ILS זהו ערך השדה הקודם, בהמרה למטבע ניהול הספרים (שקלים בישראל), לפי שער רציף או יציג בהתאמה.
אחוז דרישת בטחונות אחוז דרישת הביטחונות מהלקוח, מחושב תמיד לפי המטבע המשני (ccy2), בערך מוחלט.
ביטחונות במטבע 2 מכפלה פשוטה של "אחוז דרישת בטחונות" בשדה "תזרים מטבע 2". אם מדובר בעסקת swap אזי יילקח הערך מהשדה "תזרים מטבע 2 בשלב השני".
לאחר מכן נבחן השדה "רווח/הפסד מול השוק" ואם הוא בהפסד, אזי ההפסד מגדיל את דרישת הביטחונות (חיבור בערך מוחלט).
ביטחונות ILS זהו ערך השדה הקודם, בהמרה למטבע ניהול הספרים (שקלים בישראל), לפי שער רציף או יציג בהתאמה.
סטטוס טיפול לכל רשומה יכולים להיות 5 מצבים:
 • סימולטור: מצב עריכה מלא. ניתן לשחק עם כלל השדות. מעבר לקיום הרשומה בטבלה אין לה כל השפעה במערכת.
  זהו מצב הטיפול הנכון לשלבי התמחיר והצעת העסקה ללקוח.
 • עסקה פתוחה: עסקה מאושרת שנכנסה לספרים. המצב הזה ימשך עד לסגירה אוטומטית או ידנית (תלוי בטיפוס העסקה).
 • עסקה סגורה: עסקה שהטיפול בה הסתיים, אם בהמרת מטבע בחשבון הלקוח או אולי בהתחשבנות על רווח/הפסד.
  אין קשר בין סגירת העסקה לבין בעיות תזרים עם הלקוח (נניח שלא העביר את המטבע להמרה).
 • סימולציה שנמחקה: שימוש בלחצן המחיקה בסטטוס "סימולטור" מעביר את הרשומה לסטטוס הזה.
 • עסקה אמיתית נמחקה: שימוש בלחצן המחיקה בסטטוס "עסקה פתוחה" או "סגורה" מעביר את הרשומה לסטטוס הזה.
תאריך פקיעת האופציה
מחיר האופציה
שיטת תמחור האופציה pips percent
פרמיה
מטבע הפרמיה
תאריך תשלום הפרמיה
תוצאת האופציה Waiting for Expiry Give up Deliver

סקירת לחצני הפעולה האפשריים בממשק

בכדי למנוע בלבול, הייפר מסתירה לחצנים שאינם רלוונטיים לסטטוס הטיפול ולמצב מילוי הטופס. בטבלה הבאה נסקור את כלל הלחצנים שיכולים להופיע בממשק:
ביטול יציאה מהטופס מבלי לשמור שינויים.
שמור שמירת העדכונים ברשומת העסקה.
שמור וסגור שמירה (כמו בלחצן הקודם) ואז יציאה מהטופס.
הדפס חוזה הדמיית חוזה עסקה לדוגמה במצב סימולטור או הדפסה של חוזה עסקה פתוחה (בד"כ נשלח אוטומטית ללקוח מאחורי הקלעים בעת פתיחת עסקה).
פתח עסקה הלחצן זמין במצב סימולטור בלבד ומכניס את העסקה לספרים (יצירת חוזה ופקודות יומן).
סגור עסקה הלחצן זמין לעסקאות בסטטוס פתוח. עסקאות פשוטות כגון spot נסגרות אוטומטית לפי תאריך התזרים שלהן. אך עסקאות כגון אופציה ממתינות לסגירה ידנית.
ערוך את העסקה בכדי לשנות עסקה לאחר שנפתחה, השתמש בלחצן הזה.
שכפל עסקה להתכסות ניתן לשימוש באופן חד פעמי לכל עסקה פתוחה.
מחק עסקה מחיקת עסקה או סימולציה. לאחר המחיקה הרשומה נשארת בטבלה hyp_Foreign Exchange Trades לתיעוד (בסטטוס "מבוטל").
אם נפתחה העסקה, קודם למחיקה, אזי גם פקודות היומן מבוטלות.