הפקת תצהירים למשקיעים

להייפר יש את האפשרות להפיק דוחות יומיים / חצי חודשיים וחודשיים לבעלי תיקי השקעה (מניות, CFD, קרנות גידור) מתוך מאגרי המידע שלה עצמה.
הדוחות מותאמים לרגולציות המקובלות באירופה ובישראל ויכולים להיות מופקים במספר שפות (לפי השפה של הלקוח).
הדוחות מכילים את הפרקים הבאים, לבחירת מנהל המערכת:
 • עסקאות שנסגרו.
 • פוזיציות פתוחות בסוף היום האחרון בדוח
 • הוראות עתידיות שעדיין לא נכנסו לשוק, בסוף היום האחרון בדוח
 • פעולות כספיות בחשבון - מתוך הנהלת החשבונות בהייפר
 • מצב יתרות בחשבון
 • פירוט ניכוי מס מצטבר, לשנה הנוכחית (בדוח חודשי בלבד)

הפעלת מנגנון התצהירים - דרך הגדרות השרת בהייפר

שם השדה הסבר וערכים לבחירה
TP Module: Produce Statements זהו השדה הראשי שקובע האם בכלל יצאו תצהירים ואם כן, אז באיזה תזמון. להלן הסבר על הערכים האפשריים לבחירה:
 • Not at all - ללא הפקה כלל.
 • Monthly - רק דוח חודשי, ביום הראשון לכל חודש, על החודש הקודם.
 • Monthly & Mid-Month - דוח חודשי בראשון לכל חודש ודוח אמצע חודש ב-16 לכל חודש על הימים 1-15.
 • Every Day (inc Monthly)
  - דוח יומי וגם חודשי.
 • Monthly & Fortnightly - דוח חודשי וגם דו שבועי בהפרש 14 ימים קלנדריים מאז הדוח הקודם.
 • Every Day & Fortnightly (inc Monthly)
  - דוח יומי וגם דו שבועי וגם חודשי.
TP Module: Statements Features תכונות התצהירים, זהו שדה לבחירה מרובה שמאפשר לך שליטה על התנהגויות מסויימות במודול:
 • Journal Entries - האם להדפיס את פרק פקודות היומן.
 • Tax Detailing - האם להדפיס פרק ניכוי מס במקור, התכונה זמינה בדוח החודשי בלבד.
 • "Test Drive" - בנסיעת מבחן מופקים קבצי ה-PDF בתיקייה של האוטומציה בשרת, אך לא נשמרים למסד הנתונים ולא נשלחים ללקוחות.
  ההפקה מוגבלת ל-50 תצהירים ראשונים.
  זהו הכלי שאיתו בוחנים את הפקת התצהירים ותקינות הניסוחים, בהטמעה הראשונה של המודול.
 • Show Credit Line - האם להציג את השדה "מסגרת אשראי" בדוחות (אשראי למשקיע אינו חוקי במדינות רבות).
 • TP All Commands - האם להדפיס את פרק ההוראות לפלטפורמת המסחר שמכיל הפקדות, משיכות, שינוי מסגרת, הקפאת חשבון ועוד.
 • TP Balance Commands - האם להדפיס פרק ובו הפקדות ומשיכות בלבד, מתוך טבלת ההוראות לפלטפורמת המסחר.
TP Module: Custom Hour of Daily process (UTC) השעה שבה הייפר מסכמת את פעולות המסחר להנח"ש (קרא הסבר בעמוד של מודול החישובים), לאחר החישובים מופקים התצהירים.
Daily Statement Production התאריך האחרון בו הופק תצהיר יומי. ניתן להשתמש בשדה הזה בכדי לגרום להפקה חוזרת של תצהירים.
Fortnightly Statement Production התאריך האחרון בו הופק תצהיר דו שבועי או אמצע חודש. ניתן להשתמש בשדה הזה בכדי לגרום להפקה חוזרת של תצהירים.
Monthly Statement Production התאריך האחרון בו הופק תצהיר חודשי.

מיהם הלקוחות שמקבלים את התצהיר

התצהירים נשמרים גם בכרטיסי הלקוחות

דרך לשונית התצהירים / מכתבים ניתן לצפות בכל מסמך שהופק, לשמור לדיסק המקומי או לשלוח שוב בדואר אלקטרוני.
הטבלה גם מכילה מידע אודות ניסיון השליחה במייל והצלחתו מול שרת הדואר.